Alan adı (domain name) hakkında

A. Alan adları herhangi bir ürünün, tüzel ya da gerçek kişilerin, tanıtımı, ürün satışı, bilgi paylaşımı, haber yayını vs. için yapılacak olan internet sitelerine kolay erişilmesini, akılda kalmasını sağlayan adlardır.

Internette alan adları alırken çok fazla seçenek mevcuttur. O bakımdan önce alan adları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Ülkemizde sonu .tr ile biten (telekom.com.tr gibi) alan adlarının tahsisini 1991 den günümüze ICANN' a akredite olmuş ODTÜ yapmaktadır. Odtü bünyesinde oluşturulmuş Nic.tr çalışma grubu alan adlarının tahsisini yürütmekle beraber 2000 yılından itibaren alan adı dağıtımında "yasama", "yürütme" ve "yargı" işlevlerini ayırmak adına Ulaştırma Bakanlığı, Internet Kurulu' na bağlı olarak çalışan, sektör temsilcilerinin yer aldığı ve 11 kurumsal üyeden oluşan "DNS Çalışma Grubu" oluşturmuştur. Bu bağlamda, 2000 yılından bu yana DNS Çalışma Grubu politika ve kuralları belirleme (yasama işlevi), ODTÜ ise tahsis (yürütme) işlevini yerine getirmektedir.
Alan Adı tahsisinde uygulanan kurallar, işleyiş mekanizması ve istenen belgeler ile ilgili bilgiyi http://www.telekom.com.tr/hosting/kb.php?action=category&id=2 adresinden öğrenebileceğiniz gibi daha ayrıntılı bilgiyi www.nic.tr adresinden edinebilirsiniz.

Sonu .com, .net, .org, ... ile biten ve ülke uzantısı olmayan alan adları (domainbayi.com gibi) tahsisinde herhangi bir belge istenmemektedir. Bu alan adları (domain name) ilk alanındır. Alan adlarının tahsisi en az 1 yıl ile 10 yıl a kadar alan adına ve kaydediciye göre değişen sürelerde yapılmaktadır. Süresi bitmeden uzatılmalıdır. Normal süresinde içinde ödenmesi yapılmayan bu alan adları belli bir süre sonra başkaları tarafından alınabilir hale gelecektir.

Özetlemek gerekirse alan adlarını tahsisi belge gerektiren alan adları ve belge gerektirmeyen alan adları olarak ayırabilir.

İstiyorum

Sizinde böyle bir siteniz olabilir, bizimle iletişime geçin!